دسته ‌بندی

استراتژی

مطالبی درباره راهکارهای کلان مدیریتی لازمه هوشمندی استراتژیک

هوشمندی استراتژیک زیر ذره‌بین

واقعاً چه چیز از دنیای امروزِ ما شبیه دیروزِ نوعی است؟ یعنی چقدر کار و زندگی ما شبیه سال گذشته یا پنج و ده سالِ گذشته است؟
سهم ما از این همه تغییر و دگرگونی چیست؟ واکنش متقابل ما چیست؟ آیا ذهن ما می‌تواند پذیرای این حجم از تغییر و دگرگونی باشد؟

بیشتر بخوانید