دسته ‌بندی

مناسبتی

تحلیل‌ها و دیدگاه‌های شخصی من درباره اتفاقات و مناسبات روزمره و عمومی

به بهانه یکِ یکِ یک

با شروع قرن جدید خورشیدی نگاهی تحلیلی به تغییراتی که در انتظار ما قرار دارد و ارتباط آن با تغییر سال انداختم. تحلیل آنچه در قرن قبل گذشت و آنچه در قرن بعدی احتمال گذر دارد!

بیشتر بخوانید