پروژه پیدایش

پیدایشپیشرفت درونی و اثرگذار یک شخصیت” پادکستی با رویکرد تولدی دوباره در دنیای جدید است که با محتوایی مبتنی بر تکنیک خودیاری تولید می‌شود. خودیاری (Self-Help) مکتبی است که از طریق آگاه کردن فرد با اصولی مبتنی بر روانشناسی، او را در راه بهبود زندگی شخصی، اقتصادی، عاطفی، با ایجاد تغییر از درون، کمک می‌کند.

موضوعاتی که ما در این پادکست به آن می‌پردازیم درباره خودشناسی و توسعه فردی و در شاخه روانشناسی فردی و اجتماعی ا‌ست و من در نقش ایده‌پرداز و نویسنده‌، نه به عنوان یک متخصص در این حوزه بلکه به عنوان یک پژوهشگر در حوزه خود مدیریتی (Self management) مطالب انتخاب شده را از منابعی مثل کتاب ، مقاله و آموزش های مرتبط با موضوع جمع آوری کرده و با کمک تیم پیدایش مطالب را برای ارائه به شما عزیزان آماده می‌کنیم.

سبک اصلی پادکست پیدایش در فاز اول به صورت اجرای مشترک است که به Co-Hosted Podcast معروف است و سهیل جعفری از دوستان خوبم من را در اجرای این پادکست یاری می‌دهد. همچنین اپیزودهایی با عنوان “پژواک” که بازخوردهای اجتماعی انتشار هر اپیزود را روایت می‌کند توسط مژگان ضیائی اجرا و منتشر می‌شود.  

فاز اول این پادکست در ۴ فصل اصلی زیر تولید می‌شود:

۱- سفر شناخت  ۲- گندزدایی   ۳- شکوفایی   ۴- مراقبت

قسمت‌های اصلی این پادکست در روزهای ۷ و ۲۱ هر ماه و قسمت‌های پژواک در روزهای ۱۴ و ۳۰ هر ماه منتشر می‌شود. کانال این پادکست را در بسترهای مختلف پادکست می‌توانید از لینک‌های زیر بیابید.